Aktualności

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 198/200 i ul. Spacerowej 141/143
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej i ul. Dalekiej _ul. Wierzeje
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Ogłoszenie o I ustnym przetargu  nieograniczonym  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Bursztynowej 37
Ogłoszenie o I ustnym przetargu  nieograniczonym  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Kajakowej
Ogłoszenie o I ustnym przetargu  nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Garbarskiej 5 
 
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 264
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje.
Ogłoszenie o I pisemym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej
Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej przy ul. Starowarszawskiej 17-ul. Pereca 11/13 - ul. Garncarskiej 18